Вода - одне з найзагадковіших і важливих речовин на планеті Земля. Регулярно вчені і дослідники відкривають нові факти, розширюють спектр знань, але залишається ще безліч питань без відповідей. Н2О - універсальний компонент будови планет нашої галактики, а можливо і багатьох інших. Саме цей елемент визначає структуру планет, наявність життя і характер нежитлових об'єктів. Земля - не виняток.Максимальна щільність прісної води досягається при +3,98 градусах за Цельсієм. При подальшому зниженні температури, на відміну від інших рідин, щільність знижується. При 0 градусів, різке зниження призводить до майже 10% збільшення обсягу. Завдяки цьому у відносно дрібних водоймах зберігається життя. Якби щільність Н2О, як і інших рідин, збільшувалася і далі, в річках і озерах після зими вижили б тільки бактерії. Солона вода в морях і океанах досягає максимальної щільності при -3,5 градусах за Цельсієм. Тому при 0 вона не перетворюється в лід, продовжує переміщатися вертикально між шарами, підтримуючи життя мешканців. Залежно від вмісту солей, температура переходу рідини в твердий стан варіюється від -1,8 до -2,1 градусів за Цельсієм. Ефект Мпемби — парадокс, який свідчить, що гаряча вода (за деяких умов) може замерзнути швидше, ніж холодна. Хоча при цьому вона повинна пройти температуру холодної води в процесі замерзання.


Горячая вода тушит огонь гораздо быстрее, чем холодная. Как бы ни странно это звучало, но такое необычное явление можно легко объяснить: для того, чтобы потушить костер, в зону горения не должен поступать кислород. Если нагреть тело в вакууме до температуры горения, огонь не возникнет. Тело лишь раскалится. Таким образом из древесины добывают уголь и смолу. При горении различных химических веществ цвет огня может меняться. Так, бор горит сине-зеленым пламенем, калий — фиолетовым, литий и кальций — красным, медь, фосфор и барий горят зеленым пламенем. Люди раннего палеолита, открывшие огонь во время обработки камней, использовали дым для отпугивания летающих насекомых. И только спустя некоторое время были открыты кулинарные функции огня. Огонь использовался в парикмахерском искусстве еще во времена Клеопатры. Царица с помощью горящих свечей укорачивала себе волосы. Зажигалка появилась в 1823 году. Ее изобрел химик Иоганн Вольфганг Деберейнер. Первые спички появились несколько ранее, в 1805 году. Их изобрел Жан Шансель. В 1826 году Джон Уокер начал производство серных спичек.


Вольфрам — самый тугоплавкий металл. Температура плавления — 3422 °C или 6191,6 ° F , кипения — 5555 °C. Примерно такую же температуру имеет фотосфера Солнца. Критическая температура вольфрама равняется 13 610 °C. Источники вольфрама включают минералы вольфрамит, шеелит, ферберит и хюбнерти. Считается, что около 75% мировых запасов этого элемента находится в Китае, хотя другие месторождения руды известны в США, Южной Корее, России, Боливии и Португалии. Элемент получают путем восстановления оксида вольфрама из руды водородом или углеродом. Получить чистый элемент сложно из-за его высокой температуры плавления. Вольфрам имеет множество применений. Он используется для накала в электрических лампах, в телевизионных и электронных лампах, в металлических испарителях, в электрических контактах, в качестве мишени для рентгеновских лучей, для нагревательных элементов и во многих высокотемпературных приложениях. Вольфрам - распространенный элемент в сплавах , включая инструментальные стали. Его твердость и высокая плотность также делают его отличным металлом для создания проникающих снарядов. Металлический вольфрам используется для уплотнений стекло-металл. Соединения элемента используются для люминесцентного освещения, дубления, смазок и красок. Соединения вольфрама находят применение в качестве катализаторов.


Корпорацію АТБ в 1993 році заснували бізнесмени Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун, які володіють компанією і зараз. На старті бізнесу засновники АТБ управляли компанією самостійно і лише з часом відійшли від управління, передавши його в руки топ-менеджерам. Генеральним директором Корпорації АТБ залишається Борис Марков, який займає цю посаду вже 13 років. Перші магазини компанії відкрилися в Дніпрі та працювали під назвами «Клен», «Каштан», «Тополя» і т.і. Потім назву спростили до «Продукти». У компанії жартували, що зміна вивісок пов’язана з тим, що закінчилися види відомих городянам дерев. Перший торговий об’єкт під вивіскою АТБ почав роботу лише в 1998 році. При розробці роздрібного формату засновники АТБ вивчали досвід рітейлерів Прибалтики, Польщі та Німеччини. В результаті компанія використовувала досвід німецьких мереж дискаунтерів Aldi та Lidl. АТБ – перша торгова мережа в Україні, яка почала працювати в форматі «дискаунтер». Ця бізнес-модель спрямована на зниження витрат за рахунок мінімальної кількості персоналу, спрощеного інтер’єру торгового залу і викладення товарів, що дозволяє пропонувати покупцям широкий асортимент товарів за цінами, нижчими від середньоринкових. Джерело: https://rau.ua/novyni/atb-25-maloizvestnyh-faktov/


COVID-19 ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Представляет собой опасное заболевание которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме. Вирус способен поражать различные органы через прямое инфицирование или посредством иммунного ответа организма. Наиболее частым осложнением заболевания является вирусная пневмония, способная приводить к острому респираторному дистресс-синдрому и последующей острой дыхательной недостаточности, при которых чаще всего необходимы кислородная терапия и респираторная поддержка. В число осложнений входят полиорганная недостаточность, септический шок и венозная тромбоэмболия. К наиболее распространённым симптомам заболевания относятся повышенная температура тела, утомляемость и сухой кашель. В редких случаях поражение вирусом детей и подростков, предположительно, может приводить к развитию воспалительного синдром. Также возможны долгосрочные последствия, называемые постковидным синдромом. Заболевание вызывается новым вирусом, против которого у людей изначально не было приобретённого иммунитета, к инфекции восприимчивы люди всех возрастных категорий[16]. Распространяется вирус воздушно-капельным путём через вдыхание распылённых в воздухе при кашле, чихании или разговоре капель с вирусом, а также через попадание вируса на поверхности с последующим занесением в глаза, нос или рот. В целях предотвращения распространения эффективными являются меры общественного здравоохранения и немедикаментозные меры контроля. Основным средством предотвращения распространения инфекции, спасающим жизни, являются маски, однако они должны применяться вместе с комплексом других мер профилактики, включая соблюдение безопасной дистанции и избегание пребывания в замкнутых пространствах с большим количеством людей. К числу эффективных мер профилактики относятся частое мытьё рук и соблюдение правил респираторной гигиены. Систематический обзор вакцин показал, что большинство эффективны и безопасны. Вакцинация эффективно снижает риски: смерти от заболевания, тяжёлого течения, симптоматических случаев и возникновения самой инфекции. Вакцины являются важнейшим новым средством борьбы с инфекцией, но прохождение вакцинации не означает, что можно пренебрегать стандартными мерами профилактики. У большинства заразившихся инфекция протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Примерно в 80 % какое-либо специфическое лечение не требуется, а выздоровление происходит само по себе. Примерно в 15 % случаев заболевание протекает в тяжёлой форме с необходимостью применения кислородной терапии, ещё в 5 % состояние больных критическое. Тяжёлые формы болезни с большей вероятностью могут развиться у пожилых людей и у людей с определёнными сопутствующими заболеваниями, включающими астму, диабет и сердечные заболевания. На 1 октября 2020 года против вируса отсутствовали какие-либо специфические противовирусные средства лечения или профилактики. В стандартный уход за больными с потребностью в кислородной терапии теперь обычно входят системные кортикостероиды. В тяжёлых случаях применяются средства для поддержания функций жизненно важных органов. В связи с эпидемией Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) объявлена чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, а риски на глобальном уровне оцениваются как очень высокие. Ведутся различные научные и клинические исследования. Многие научные и медицинские издательства и организации подписались под заявлением о свободном доступе и обмене информацией, связанной с новым заболеванием. 11 марта 2020 года распространение вируса было признано ВОЗ пандемией. Эта эпидемия является первой в истории человечества пандемией, которая может быть взята под контроль. Правительствам имеет смысл подготовить списки обученного персонала, который способен взять ситуацию под контроль, а также списки медикаментов, средств индивидуальной защиты, припасов и оборудования, необходимых для лечения. ВОЗ призывает страны к подготовке больниц, обеспечению защиты медицинских работников и к решению о необходимости принятия тех или иных мер социального дистанцирования.

Меня зовут Арсений. Мне 14 лет.Я смотрю аниме. Моя любимая компьютерная игра это бравл старс.Я считаю что One peace топ.Я занимаюсь футболом и програмированием